wortal www.sp6.sanok.prox.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

38-500 SANOK, ul. Przemyska 80, tel. +48 13 4630996

 

AKTUALNOŚCI 

 

KRONIKA 

 

NASZA OFERTA 

 

NASZ PATRON 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KĄCIK RODZICA 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SPRAWDZIAN po 6 KL. 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

KADRA 

 

UCZNIOWIE 

 

KONKURSY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

GAZETKA SZÓSTECZKA 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

DOKUMENTY 

 

HISTORIA WWW 

 

KONTAKT 

 


 
 
 

 
  Nowa strona 1

aktualności...

 
 
 2 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015...

 

1 września 2014 (poniedziałek), o godz. 8:15 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olchowcach. Po mszy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Rada Pedagogiczna spotka się z uczniami i rodzicami.

Następnie dzieci wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.

Zapraszamy!
 

   Piątek 29.8.2014 ||    Dodał: Maciej K.
 
 1 | Dofinansowanie do podręczników...

 

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach II, III oraz VI szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Programem objęto m. in. uczniów:

Klasy II, III oraz VI – pochodzących z rodzin, w których dochód wynosi 539 zł. netto na osobę w rodzinie (kryterium określone w ustawie oświadczeniach rodzinnych).

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają WNIOSEK1 bez punktu 3 w części II.

Klasy II, III oraz VI - pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają WNIOSEK1 wraz z punktem 3 w części II.

Ponadto program skierowany jest do uczniów:

Klas II - VI szkoły podstawowej, tj. słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku).

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniaj WNIOSEK2

 Formularze będą dostępne także w szkole (sekretariat) od 22 sierpnia 2014r.

Termin składania wniosków - 5 września 2014 r.
 

   Środa 20.8.2014 ||    Dodała: Katarzyna B.
 
 

 
  />

Sylwetka
Absolwenta SP6

Bezpieczne
wakacje

Szkoła
Odkrywców Talentów

Szkoła
W Ruchu

Certyfikat
PROMOTOR EKOLOGII

Jubileusz 10-lecia

Drodzy Przyjaciele

Biesiada Rodzinna

Nasi
bohaterowie

Nasza Szkoła

Nasza Biblioteka

Polecamy

Przetargi

Sanockie Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
 
 

 
 

 
 

Zapraszam do obejrzenia naszej szkolnej 
witryny internetowej

 

 

 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007